แผนเข้าสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. ปี 58

แผนเข้าสอนเพื่อขอรับเอกสารประกอบการสอนจาก Dare Thailand ภาคเรียนที่ 1/2558 ของ สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล

ลำดับ  ยศ  ชื่อ   สกุล ครูตำรวจ ตำแหน่ง โรงเรียน ห้องเรียน  นักเรียน  เบอร์ประสานงาน 
1 ร.ต.ท.อาหมาด    สาดีน   รอง สวป.ฯ บ้านน้ำหรา  ป.6 13  08 0140 6465
      บ้านหัวกาหมิง ป.6 6  08 7969 5394
2 ร.ต.ต.เจษฎา      ปะดุกา รอง สวป.ฯ บ้านควนล่อน ป.6 9  08 2434 9653
      นิคมพัฒนาผัง 120 ป.6 16  06 1642 9161
3 ด.ต.ชัยวัฒน์       อินทรคีรี  ผบ.หมู่(จร.)ฯ บ้านห้วยน้ำดำ ป.6 23  08 7991 3669
      อนุบาลควนกาหลง ป.6 32  08 9472 5143
4 ด.ต.อิฎริฏฐ์        ดาริกา ผบ.หมู่(ป.)ฯ บ้านโตนปาหนัน ป.6 16  08 9878 2648
      บ้านน้ำร้อน ป.6 17  08 1959 8021
5 ด.ต.กาจภณ       กิจเสนแก้ว        ผบ.หมู่(สส.)ฯ  นิคมพัฒนาภาคใต้ 1    ป.6 14  
      นิคมพัฒนาภาคใต้ 3    ป.6/1 29  08 1094 7940
      นิคมพัฒนาภาคใต้ 3     ป.6/2 27  08 1094 7940

 

แผนเข้าสอนเพื่อขอรับเอกสารประกอบการสอนจาก Dare Thailand ภาคเรียนที่ 2/2558 ของ สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล

ลำดับ  ยศ  ชื่อ   สกุล ครูตำรวจ  ตำแหน่ง  โรงเรียนที่เข้าสอน ห้องเรียน  นักเรียน  ประสานงาน 
1     บ้านค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ยฯ ป.6 17   
      บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ต.ทุ่งนุ้ยฯ ป.6  23  
2            
      บ้านทุ่งตำเสา(ชูสินอุปถัมภ์) ต.ทุ่งนุ้ยฯ   ป.6  16  
3     บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐำ ต.ควนกาหลงฯ ป.6  29  
      นิคมซอย 10 ต.ควนกาหลงฯ  ป.6 14   
4     บ้านเขาไคร ต.ควนกาหลง ป.6 14 

08 1093 6590

08 1963 1528

      บ้านเหนือคลอง  ต.ควนกาหลงฯ ป.6 18   08 7298 8307 
5     นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ต.อุไดเจริญฯ ป.6 17   08 6962 0612
      บ้านอุได ต.อุไดเจริญฯ ป.6 11   08 4750 5058
      นิคมพัฒนาผัง 42 ต.อุไดเจริญฯ ป.6  
      เพชรชูศึกษา ต.ควนกาหลงฯ ป.6  10  
      ดารุลมุฮ์มีน ต.ทุ่งนุ้ยฯ  ป.6/1 37  
      ดารุลมุฮ์มีน ต.ทุ่งนุ้ยฯ  ป.6/2 37  

เบอร์โทรติดต่อ 

บังแหละ ภ.จว.สตูล   08 0547 9766
ร.ต.ท.อาหมาด สาดีน 08 4748 5735
ร.ต.ต.เจษฎา ปะดุกา 08 3510 9584
ด.ต.ชัยวัฒน์ อินทรคีรี 08 9598 6531
ด.ต.กาจภณ กิจเสนแก้ว 09 4591 1589
ด.ต.อิฎริฏฐ์ ดาริกา 08 6950 8808