ทำเนียบครูตำรวจ D.A.R.E.สภ.ควนกาหลง

  ร.ต.ท.อาหมาด สาดีน
ID NO. 11817

 ร.ต.ต.เจษฎา ปะดุกา
ID NO. 9721 

 ด.ต.ชัยวัฒน์ อินทรคีรี
ID NO. 9722

  ด.ต.อิฎริฏฐ์ ดาริกา
ID NO. 10827

 ด.ต.กาจภณ กิจเสนแก้ว
ID NO. 11818 

สถานภาพครูตำรวจ D.A.R.E.

1. ร.ต.ท.อาหมาด  สาดีน รอง สว.(ป.)ฯ  ที่อยู่ 95 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล : วดป 120902

2. ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา  รอง สว.(ป.)ฯ ที่อยู่ 32 ม.9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล : วดป 221203

3. ด.ต.ชัยวัฒน์  อินทรคีรี ผบ.หมู่(จร.)ฯ ที่อยู่ 275/7 ม.1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล : วดป 300916

4. ด.ต.กาจภณ  กิจแสนแก้ว ผบ.หมู่(สส.)ฯ ที่อยู่ 275/36 ม.1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล : วดป 180214

5. ด.ต.อิฏริฎฐ์   ดาริกา  ผบ.หมู่(ป.)ฯ ที่อยู่ 275/2 ม.1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล : วดป 080712